Startseite
Terminal Intermodale Milano Certosa 
Betreiber: Terminali Italia S.r.l. 
 
Adresse: Via Giorgio Stephenson, 25/A
  20157 Milano 
  Italien
 
Web: www.terminaliitalia.it 
Karte
Auskunft